Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Uitstellen gebiedsvisies Valkenburg West en Valkenburg Oost en ontwikkelvisie Berg.

ID
107
Titel
Uitstellen gebiedsvisies Valkenburg West en Valkenburg Oost en ontwikkelvisie Berg.
Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (C.7. Voorstel college inzake ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.)
dinsdag 9 november 10:00 tot 18:03
Raadzaal
Status
Verworpen
Raadsleden
Portefeuillehouder
D.M.M.T. Prevoo
Toelichting
Deze motie is verworpen, met dien verstande dat de fracties VSP en CDA vóór deze motie stemmen.
Einddatum
9-11-2021
Stand van zaken
Deze motie is verworpen, met dien verstande dat de fracties VSP en CDA vóór deze motie stemmen.
Datum afdoening
9-11-2021
Bijlage(s)