Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 12 november 2024

10:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
D.M.M.T. Prevoo

Agendapunten

 1. 0.1
  Pers en publiek kunnen deze vergadering in de raadzaal bijwonen. Bent u daartoe niet in de gelegenheid? Dan kunt u deze vergadering volgen via een livestream. De livestream is te bekijken via het Youtube kanaal van de gemeente (zie de link in de bijlage).
 2. 0.2
  Uitnodiging.
 3. A.1
  Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.
 4. A.2
  Vaststellen van de agenda.
 5. A.3
  Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.
 6. A.4
  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van
 7. A.5
  Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.
 8. A.5.a
  Stukken ter kennisname.
 9. A.5.b
  Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.
 10. A.5.c
  Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
 11. A.5.d
  Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 2024 t/m 2024, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.
 12. A.5.e
  Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.
 13. A.6
  Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.
 14. A.7
  Voortgang aangenomen moties.
 15. B
  Hamerstukken:
 16. C
  Bespreekstukken:
 17. D.11
  Sluiting.
 18. D.12
  Besluitenlijst (concept).