Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 21 februari 2022

19:00 - 21:35

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
D.M.M.T. Prevoo

Agendapunten

 1. Bijlagen

 2. Bijlagen

 3. Bijlagen

 4. Bijlagen

 5. Besluit

  De motie wordt met algemene stemmen aanvaard, met dien verstande dat lid J. Prevoo niet heeft deelgenomen aan de stemming.

  Moties

  Titel
  Raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag tav toekenning/afwijzing coronagelden naar aanleiding van ontvangen brieven van Gemeenschaps-accommodatie Achter de Erke en de Volleybalvereniging Six up Eagles (VC SEC) en de ingenomen standpunten van het college
 6. Besluit

  Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag fractie PGP inzake seniorenhuisvesting
 7. Besluit

  Deze motie is aangehouden.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake kwijtschelding lokale lasten voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke huurders én ondernemers voor het eerste kwartaal 2022
 8. Besluit

  De motie wordt met stemmen 7 stemmen vóór en 9 stemmen tegen verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake behoud van de Polfermolen
 9. Besluit

  De motie wordt met 2 stemmen vóór en 14 stemmen tegen verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake oproep aan kabinet om de kieswet, ter voorkoming van zetelroof, aan te passen