Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Economisch Domein (ED)

woensdag 17 januari 2024

19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nelleke Gilissen

Agendapunten

 1. 0.1
  VERGADERING VERVALT VANWEGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
 2. 0.2
  Gecombineerde vergadering raadscommissies Economisch Domein en Sociaal Domein.
 3. 0.3

 4. 1
  Opening en mededelingen.
 5. 2
  Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.
 6. 3
  Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.
 7. 3.a
  Spreekrecht de heer Backus inzake overlast huidige padelbaan en uitbreiding tweede padelbaan.
 8. 4.a

 9. 4.b

 10. 6
  Presentatie stand van zaken biodiversiteit en duurzame samenleving door Simone Sauren (programmamanager Yuverta).
 11. 7
  Presentatie plan van aanpak Sportzomer 2024 / Tour de Femmes door John Wauben (adviseur evenementen en citymarketing) en Miranda Wennekes (beleidsmedewerker Economie en Toerisme).
 12. 8
  Bespreekpunten:
 13. 8.a
  Stand van zaken Visie Vrijetijdseconomie.
 14. 8.b

 15. 9
  Gewestelijke aangelegenheden.
 16. 11
  Sluiting.
 17. 12
  Verslag (concept).