Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM)

maandag 2 december 2024

19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Jacques Blom

Agendapunten

 1. 0.1
  Pers en publiek kunnen deze vergadering in de raadzaal bijwonen. Voor de mensen die daartoe niet in de gelegenheid zijn bestaat de mogelijkheid de vergadering via de livestream te volgen (zie de link in de bijlage).
 2. 0.2
  Uitnodiging
 3. 1
  Opening en mededelingen.
 4. 2
  Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.
 5. 3
  Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.
 6. 4
  Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato
 7. 5
  Actielijst.
 8. 6
  Voorstel college betreffende
 9. 7
  Bespreekpunten:
 10. 7.a
  Stand van zaken samenwerking.
 11. 8
  Gewestelijke aangelegenheden.
 12. 9
  Rondvraag.
 13. 10
  Sluiting.
 14. 11
  Verslag (concept).