Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Sociaal Domein (SD)

maandag 16 september 2024

19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Chrétien Jamin

Agendapunten

 1. 0.1
  Pers en publiek kunnen deze vergadering in de raadzaal bijwonen. Voor de mensen die daartoe niet in de gelegenheid zijn bestaat de mogelijkheid de vergadering via de livestream te volgen (zie de link in de bijlage).
 2. 0.2
  Uitnodiging.
 3. 1
  Opening en mededelingen.
 4. 2
  Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.
 5. 3
  Spreekrecht burgers (via schriftelijke en/of mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.
 6. 4
  Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato
 7. 5
  Actielijst.
 8. 6
  Voorstel college betreffende
 9. 7
  Bespreekpunten:
 10. 8
  Gewestelijke aangelegenheden.
 11. 9
  Rondvraag.
 12. 10
  Sluiting.
 13. 11
  Verslag (concept).